Nu er det snart vintertid, og i Danmark kan det sagtens betyde, at vi får en hvid jul. Nogle år daler der blot nogle få smukke fnug ned uden at lægge sig, mens det i andre år vælter ned med sne. Selvom vi ikke selv styrer vejret, så har vi alligevel et vist ansvar for at holde områder fri for sne. Har du styr på reglerne om snerydning? Hvis ikke, så læs med her.

Her skal du rydde for sne

Er du privat grundejer? Du vælger selvfølgelig helt selv, om du rydder sne i egen have, for her færdes du kun selv. Men hvad så med indkørslen? Her kommer både postbuddet og skraldemændene forbi regelmæssigt. Her er det dit ansvar at sikre, at de kan komme til i din indkørsel og kan udføre deres arbejde risikofrit. Ligger der sne og is, kan de risikere at falde og komme til skade, hvilket kan komme til at koste dig dyrt.

Udover indkørslen skal du også sørge for at holde fortovet foran dit hus fri for sne. Det samme gælder havegange, trapper foran dit hus og andre områder, hvor andre mennesker færdes. Området omkring brandhaner og installationer til lysregulering skal også ryddes. Er disse områder fri for sne, er der ingen problemer. Hvis du ikke selv har lyst til, eller er fysisk i stand til at rydde sneen væk, så kan du med fordel hyre professionel snerydning, så det bliver gjort ordentligt.

Hvor hurtigt skal sneen ryddes?

Du kan ikke bare vente med at rydde sneen ved din ejendom væk. Her er faktisk faste regler, der siger, at det skal ske hurtigst muligt, efter sneen er faldet. Det vil sige, at hvis du er på arbejde, kan du selvfølgelig vente med at fjerne sneen, til du er kommet hjem, bare du gør det hurtigst muligt herefter. Dog er reglen ellers, at sneen skal være ryddet mellem kl. 7 og 22 i hverdagene. Om søndagen er det fra kl. 8 til 22. Du kan enten skovle sneen væk, salte eller drysse sand eller grus ud på sneen. Så længe det ikke er farligt at færdes.

Disse regler gælder, uanset om det er en privat grund eller en virksomhed. Er det hos en virksomhed, skal sneen dog være ryddet, allerede fra den første medarbejder møder på arbejde – uanset tidspunkt. Kommer der nogle til skade som resultat af manglende snerydning fra din side, kan du komme til at betale erstatning eller få en bøde.

Snevagten A/S

Bjerringbrovej 46

2610 Rødovre

3871 1700